Dansk-Thai Parlør App med Lydskrift

English-Thai Phrase Book App with Sound Script

Look up a Thai word after its sound without knowledge of the Thai script and learn about the script and its pronunciation.


This App consists of a phrase book and three lists of words sorted according to English words, sound script of Thai words and Thai words in Thai script.

 

The phrase book contains common words and phrases for use in everyday situations.

 

The lists of words make it possible to look up a Thai word according to the sound and tone of the word without knowledge of the special Thai script. One can either search for English words, Thai words or Thai sound script. Or just press the beginning letter of words, without use of keyboard, and have displayed an alphabetically sorted list of words with the chosen beginning letter.

 

Each word list contains more than 3.000 of the most common words and phrases supplemented by information on the Thai script, its pronunciation and rules for the tones as well as sound files with pronunciation of Thai consonants and vowels.

 

The sound script is easy to learn. It is based on reputed international systems, but adapted to take advantage of the few special Danish letters, which are close to Thai sounds, making it possible to use standard keyboards.


The App is for the whole family, is not directed at any particular age group and does not collect user data. The App must be bought for a small amount, since it is free of advertising.


Search for: “English-Thai Phrase Book with Sound Script”.


Link to Google Play:

https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.wintop.wordlist

Link to Apple App Store:

https://apps.apple.com/dk/app/english-thai-phrase-book/id1482632580?platform=iphone

Slå et Thai ord op efter dets lyd uden kendskab til den thailandske skrift og lær samtidig om skriften og dens udtale.


Denne App består af dels en parlør, dels tre ordlister, der er sorteret alfabetisk efter henholdsvis danske ord, lydskrift for thai ord og thai ord med thailandsk skrift.

 

Parløren indeholder almindelige ord og vendinger til brug i forskellige dagligdags situationer.

 

Ordlisterne gør det muligt at slå et thai ord op efter dets lyd og tone uden kendskab til den særlige thailandske skrift. Man kan enten søge efter danske ord, thai ord eller thai lydskrift. Eller man kan uden brugt af tastatur blot angive ords begyndelsesbogstav og få vist en liste af alfabetisk sorterede ord med det angivne begyndelsesbogstav.

 

Hver ordliste indeholder godt 3.000 af de mest almindelige ord og vendinger suppleret med information om den thailandske skrift, dens udtale og toneregler samt lydfiler med thai udtale af de enkelte konsonanter og vokaler.


Lydskriften kan let og hurtigt læres. Den er baseret på internationalt anerkendte systemer, idet tegnene er tilpasset det danske alfabet med vokalerne æ, ø og å, hvis udtale ligger tæt på thailandske vokaler, således at standard tastaturer kan benyttes.


App'en er for hele familien, er ikke rettet mod nogen bestemt aldersgruppe og indsamler ikke brugerdata. App'en må købes for et mindre beløb, da den ikke indeholder reklamer.


Søg efter: “Dansk-Thai Parlør med Lydskrift”.


Link til Google Play:

https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.wintop.ordliste

Link til Apple App Store:

https://apps.apple.com/dk/app/dansk-thai-parl%C3%B8r/id1482620790